Zero waste brunch

Ako sa vraví, láska ide cez žalúdok. No a cez čo iné by už išla láska k jedlu? Aby ste mali šancu zistiť, ako chutí to zachránené, pripravili sme pre vás...

Webinár k výzve pre ZŠ „Aby potraviny nekončili v koši“

Pre koho je webinár určený: Zriaďovatelia škôl (kraj, mesto, obec), vedenie škôl, vedúce a pracovníci školských jedální, tvorcovia politík v oblasti verejného stravovania, pedagógovia, rodičia.

Prečo by ste sa mali zúčastniť: Cieľom je motivovať školy k znižovaniu potravinového odpadu a zvýšiť povedomie o environmentálnej problematike plytvania potravinami.

Na webinári vám vysvetlíme, aký má plytvanie potravinami dopad na životné prostredie a ako je možné mu predchádzať. Predstavíme i nové metodické materiály pre problematiku plytvania potravinami a výzvu "Aby potraviny nekončili v koši" pre základné školy, ktorú vyhlasujeme od 1. 10. 2021 do 15. 11. 2021.