Slide Naším cieľom je vytvoriť cirkulárny udržateľný potravinový systém Až jedna tretina všetkého jedla vyrobeného na ľudskú spotrebu sa človekom nikdy nezje, pričom väčšina ešte stále končí na skládkach. V rozvinutých krajinách sú chlieb a pekárenské výrobky jednou z najvyhadzovanejších potravín. V Európe len samotný chlieb predstavuje viac než 175 000 000 kg odpadu ročne, pričom hlavnými plytvačmi sú Holandsko a Nemecko. V Európe skončí každú sekundu až 278 krajcov chleba v koši. Slovenské domácnosti vyprodukujú viac než 15 tisíc ton odpadu z pečiva za rok.

Inovatívne riešenia vytvorené v projekte FOODRUS podporia a zaangažujú všetkých aktérov v lokálnych poľnohospodársko – potravinárskych hodnotových reťazcoch, od farmárov, po koncových spotrebiteľov, s cieľom vybudovať alianciu aktérov pre riešenie problému s plytvaním potravinami.

Predstavujeme vám novú kuchársku Zero Waste knihu, kde nájdete viac ako 30 spôsobov na využitie staršieho chleba a pečiva. Nechajte sa inšpirovať touto inovatívnou kuchárkou v anglickej aj slovenskej verzii a už nikdy neplytvajte chlebom či pečivom!

V Európe skončí v koši každú sekundu až 278 krajcov chleba. Odkiaľ pochádza náš chlieb a pečivo a čo všetko sa skrýva za jeho výrobou? Dozviete sa z rozhovorov s tromi pekárňami z rôznych kútov Slovenska.

Aktuality

Najbližšie udalosti

Posledné Udalosti

Konferencia Atraktívnejší vidiek IV

Tále Tále, Nízke Tatry

Konferencia je štvrtou v poradí spoločne organizovaných konferencií zameraných na zatraktívnenie vidieka (február, jún a október 2023). Ambíciou je hľadať spôsoby ako lepšie načúvať hlasu vidieka, posilniť vidiek a jeho...

Zadarmo

Inovácie v agro-potravinárskom reťazci

Hotel Mikado Hollého 11, Nitra

SK Chcete sa dozvedieť viac o medzinárodnej spolupráci spoločností s výskumnými organizáciami? Chceli by ste sa zapojiť do takejto spolupráce? Hľadáte medzinárodných partnerov? Chcete vedieť, ako financovať inovácie pomocou európskych...

Zadarmo