Slide Naším cieľom je vytvoriť cirkulárny udržateľný potravinový systém Až jedna tretina všetkého jedla vyrobeného na ľudskú spotrebu sa človekom nikdy nezje, pričom väčšina ešte stále končí na skládkach. V rozvinutých krajinách sú chlieb a pekárenské výrobky jednou z najvyhadzovanejších potravín. V Európe len samotný chlieb predstavuje viac než 175 000 000 kg odpadu ročne, pričom hlavnými plytvačmi sú Holandsko a Nemecko. V Európe skončí každú sekundu až 278 krajcov chleba v koši. Slovenské domácnosti vyprodukujú viac než 15 tisíc ton odpadu z pečiva za rok.

Inovatívne riešenia vytvorené v projekte FOODRUS podporia a zaangažujú všetkých aktérov v lokálnych poľnohospodársko – potravinárskych hodnotových reťazcoch, od farmárov, po koncových spotrebiteľov, s cieľom vybudovať alianciu aktérov pre riešenie problému s plytvaním potravinami.

Aktuality

Najbližšie udalosti

Posledné Udalosti

Degustorium 2022

Bratislava - Stará tržnica

FoodRUs na Degustoriu Združenie Slow Food Pressburg sa v spolupráci s partnermi aj v tomto roku rozhodlo zorganizovať podujatie venované interaktívnemu vzdelávaniu v oblasti potravín (rešpektujúc všetky nariadenia Úradu verejného...

Skutočne zdravá konferencia ONLINE

Dovoľujeme si Vás pozvať na celodennú konferenciu organizovanú partnerom Skutočne zdravá škola s názvom "Skutočne zdravá konferencia", na ktorej Vám budú predstavené príklady dobrej praxe zo škôl na Slovensku a...

Webinár k výzve pre ZŠ „Aby potraviny nekončili v koši“

Pre koho je webinár určený: Zriaďovatelia škôl (kraj, mesto, obec), vedenie škôl, vedúce a pracovníci školských jedální, tvorcovia politík v oblasti verejného stravovania, pedagógovia, rodičia.

Prečo by ste sa mali zúčastniť: Cieľom je motivovať školy k znižovaniu potravinového odpadu a zvýšiť povedomie o environmentálnej problematike plytvania potravinami.

Na webinári vám vysvetlíme, aký má plytvanie potravinami dopad na životné prostredie a ako je možné mu predchádzať. Predstavíme i nové metodické materiály pre problematiku plytvania potravinami a výzvu "Aby potraviny nekončili v koši" pre základné školy, ktorú vyhlasujeme od 1. 10. 2021 do 15. 11. 2021.