Potrebujeme Vás

Potrebujeme súčinnosť občanov, inštitúcií ale aj ostatných aktérov celého hodnotového poľnohospodársko – potravinového reťazca, aby sme spoločne prispeli k pozitívnej zmene.

Prečo sa zapojiť

Prispejete k vytvoreniu databázy informácií prostredníctvom výstupov z výskumných činností projektu

Prispejete k využívaniu informácií za účelom zvýšenia povedomia o potravinovom odpade a stratách ako aj v argumentácii pre dosiahnutie zmeny na legislatívnej úrovni

Podporíte jedinečný výskumný projekt so širokým medzinárodným presahom

Prispejete k znižovaniu množstva potravinového odpadu naprieč celým agropotravinárskym hodnotovým reťazcom

Prispejete k prevencii plytvania chlebom a pečivom v celom potravinovom reťazci a k zníženiu tvorby odpadu a strát zohľadňujúc etické, environmentálne aj ekonomické princípy

Stanete sa súčasťou konzorcia zainteresovaných aktérov s plným a skorým prístupom k know-how FoodRUs, nástrojom, údajom a výsledkom ako aj k širokej škále aktivít vrátane školení či workshopov. Okrem toho budete mať príležitosť na spoluprácu so širšou komunitou medzinárodného konzorcia FoodRUs

Ak sa chcete stať asociovaným partnerom, zanechajte nám správu:

    Naši asociovaní partneri