Potrebujeme Vás

Potrebujeme súčinnosť občanov, inštitúcií ale aj ostatných aktérov celého hodnotového poľnohospodársko – potravinového reťazca, aby sme spoločne prispeli k pozitívnej zmene.

Účasť v občiansko-vedeckých aktivitách

Ak sa ako jednotlivec zaujímate o problematiku plytvania potravinami a udržateľných potravinových systémov, pomocou občiansko-vedeckých aktivít sa môžete zapojiť do našich workshopov, webinárov alebo prieskumných aktivít.

Asociovaní partneri

Súčasťou projektu je aj vytvorenie siete zainteresovaných aktérov. Ambíciou je dosiahnuť pokrok v tejto téme na Slovensku a vytvoriť vzorový model cirkulárneho potravinového systému pre ostatné krajiny. Slovenský model sa bude testovať v Rakúsku.

Ak Vás táto informácia zaujala a ste súčasťou poľnohospodárskej výroby, dodávateľsko-odberateľských vzťahov, predstaviteľom samosprávy, inštitúcií, či neziskových organizácií, ktoré sa témou plytvania potravinami zaoberajú, pridajte sa k nám ako asociovaný partner a spoločne prispejme k riešeniu problematiky plytvania potravinami naprieč celým poľnohospodársko-potravinárskym reťazcom.

Pridajte sa k nám: