Zero Waste Brunch už tretí rok pod záštitou projektu FoodRUS privítal rekordných 200 návštevníkov, 16 dobrovoľníkov a vyprodukoval rekordné minimum odpadu. Návštevníci si mohli opäť vychutnať skvelé eticky pripravované jedlo od Zero...

V rámci projektu FoodRUs uskutočnili partneri z OZ Free Food 2 workshopy Zero Waste varenia - pre domácnosti a pre študentov strednej hotelovej školy na Farského. Workshopov sa zúčastnilo dokopy...

Predbežné výstupy projektu boli prezentované na konferencii Atraktívnejší vidiek II., ktorá sa uskutočnila 6. júna 2023 v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja. Konferenciu organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  v spolupráci so Združením...

Dňa 25.05.2023 sa uskutočnil ďalší ročník konferencie Predchádzania vzniku odpadu, ktorej ústrednou témou bola prevencia potravinového odpadu a strát. Na konferencii vystúpili aj Zuzana Madajová z OZ Free Food, ktorá porozprávala...

Zastavme sa na chvíľku a zamyslime sa nad tým, čo to v skutočnosti znamená plytvanie potravinami a aké problémy prináša. Je to dôležité tak pre nás ľudí, ako aj pre našu planétu. Kľúčová je...

Zero Waste Brunch už druhý rok pod záštitou projektu FoodRUS privítal viac než 110 návštevníkov, 15 dobrovoľníkov a zachránil desiatky kíl pečiva. Návštevníci si mohli opäť vychutnať skvelé eticky pripravované jedlo od Zero...

V dňoch 12. – 13. septembra sa uskutočnilo v španielskom Bilbao prvé fyzické stretnutie 29 partnerov(z 10 EÚ krajín) konzorcia výskumného projektu FOODRUS. V priestoroch Univerzity Deusto, ktoráprojekt koordinuje, sa spoločne vyhodnotilo...