Potrebujeme Vás

Potrebujeme súčinnosť občanov, inštitúcií ale aj ostatných aktérov celého hodnotového poľnohospodársko – potravinového reťazca, aby sme spoločne prispeli k pozitívnej zmene.

V projekte aktuálne hľadáme respondentov do dotazníkového prieskumu o plytvaní potravinami v sektore stravovacích služieb. Tak ako v projekte, aj v tomto prieskume sa zameriavame hlbšie na plytvanie chlebom a pečivom.

  • do akej miery sa týka plytvanie jedlom vašej prevádzky?
  • kde vidíte prekážky vedúce k plytvaniu jedlom (a peniazmi)?
  • využívate už nejaké existujúce / vaše vlastné riešenia?
Aj na toto sa Vás v dotazníku pýtame. Vyplnenie Vám zaberie približne 15 minút. Získané údaje budú použité len na výskumné účely a nebudú v žiadnom prípade spojené s osobnými údajmi, čím sa zabezpečí dôvernosť odpovedí.

Ďakujeme!

Milé dámy,

v projekte aktuálne hľadáme respondentky do dotazníkového prieskumu, ktoré by nám venovali svoj čas a prispeli tak k zvýšeniu povedomia o potrebe prestať plytvať potravinami.

Táto téma sa stáva čoraz viac aktuálnejšou a okolnosti dnešnej doby nás nútia jej venovať viac pozornosti.

Uvítame Váš pohľad a skúsenosti ako prispieť k zníženiu plytvania potravinami a vytvoriť si návyky a vzorce správania, ktoré nás postupne povedú k úplnému odstráneniu tohto problému. Zaujímajú nás Vaše praktické tipy, nápady, riešenia…. Vnímate, že by sa vzorce správania dedili z generácie na generáciu alebo sa menia?

Našou snahou je, v nadväznosti na túto úvodnú diskusiu, vytvoriť inšpiratívne príbehy na tému plytvania jedlom z ženskej perspektívy a následne ich publikovať. Vytvoríme aj naratívy zohľadňujúce Vaše názory.

Každému z nás sa už stalo, že sme kúpili viac chleba či pečiva, než sme stihli skonzumovať. Kto býva na vidieku a má doma hydinu, či zajacov, prípadne ošípané, dokáže zužitkovať každý jeden kúsok. Nie každý však má túto možnosť. Chlieb je našim kultúrnym dedičstvom, hodnotnou a základnou potravinou. Na jeho výrobu sú využívané prírodné zdroje, ľudská práca, energia a preprava. Aj keď je chlieb ako potravina často podceňovaný, nezaslúži si, aby končil v koši.

V rámci výskumného projektu FoodRUs preto zbierame informácie, myšlienky a nápady ako zužitkovať nespotrebovaný chlieb a pečivo ako vstupnú surovinu pre ďalšie jedlá, čím chceme pomôcť predchádzať jeho plytvaniu. Zapojením sa do tejto aktivity prispejete k tvorbe jedinečnej kuchárky, ktorej cieľom je minimalizovať odpad z chleba a pečiva až do poslednej omrvinky.

Ak s nami budete zdieľať aj vaše overené recepty,  ozveme sa vám v prípade, že vyberieme práve ten váš. Tento recept budete môcť pripraviť a odprezentovať na workshopoch, ktoré pre Vás plánujeme zrealizovať v máji 2022.