Pozývame vás na celodenný workshop Inovácie v agro-potravinárskom reťazci

06. 02. 2024 @9:00

Hotel Mikado, Hollého 11, Nitra

SK

 • Chcete sa dozvedieť viac o medzinárodnej spolupráci spoločností s výskumnými organizáciami?
  • Chceli by ste sa zapojiť do takejto spolupráce?
  • Hľadáte medzinárodných partnerov?
  • Chcete vedieť, ako financovať inovácie pomocou európskych programov (Horizon Europe)?

  TENTO WORKSHOP JE PRE VÁS!

  EN

  • Do you want to learn more about the international cooperation of companies with research?
  • Would you like to engage in such collaboration?
  • Do you search for international partners?
  • Do you want to know how to finance innovations from European programmes (Horizon Europe)?

  THIS WORKSHOP IS FOR YOU!

  Celú agendu nájdete tu / The agenda is available here: