Výzva aby potraviny nekončili v koši

Dňa 6. 10. 2021 sa uskutočnil webinár s názvom „Aby potraviny nekončili v koši“ k rovnomennej výzve pre školy. Webinár bol organizovaný Skutočne zdravou školou a bol určený pre zriaďovateľov škôl (kraj, mesto, obec), vedenie škôl, vedúce a pracovníčky školských jedální, tvorcov politík v oblasti verejného stravovania, pedagógov, rodičou. Cieľom podujatia bolo motivovať školy k znižovaniu potravinového odpadu a zvýšeniu povedomia o environmentálnej problematike plytvania potravinami. Na webinári bolo vysvetlené, aký má plytvanie potravinami dopad na životné prostredie a ako je možné mu predchádzať.  Predstavené boli i nové metodické materiály pre problematiku plytvania potravinami a výzvu „Aby potraviny nekončili v koši“ pre základné školy, ktorú bola vyhlásená od 1. 10. 2021 do 15. 11. 2021

Informácie o výzve nájdete na tomto odkaze.