Aby chlieb a pečivo nekončili v koši

O prieskume

Každému z nás sa už stalo, že sme kúpili viac chleba či pečiva, než sme stihli skonzumovať. Kto býva na vidieku a má doma hydinu, či zajacov, prípadne ošípané, dokáže zužitkovať každý jeden kúsok. Nie každý však má túto možnosť. Chlieb je našim kultúrnym dedičstvom, hodnotnou a základnou potravinou. Na jeho výrobu sú využívané prírodné zdroje, ľudská práca, energia a preprava. Aj keď je chlieb ako potravina často podceňovaný, nezaslúži si, aby končil v koši.

V rámci výskumného projektu FoodRUs preto zbierame informácie, myšlienky a nápady ako zužitkovať nespotrebovaný chlieb a pečivo ako vstupnú surovinu pre ďalšie jedlá, čím chceme pomôcť predchádzať jeho plytvaniu. Vyplnením tohto dotazníka prispejete k tvorbe jedinečnej kuchárky, ktorej cieľom je minimalizovať odpady a straty z chleba a pečiva až do poslednej omrvinky. Tieto recepty budú následne testované domácnosťami, ktoré sa zapoja do prieskumu.

Vybrané recepty budete môcť v prípade záujmu pripraviť a odprezentovať na workshopoch, ktoré pre Vás plánujeme zrealizovať v apríli a máji 2022. Bližšie informácie Vám poskytneme začiatkom apríla.

Tento prieskum sa uskutočňuje v rámci výskumného projektu FoodRUs.

Jeho cieľom je zhromaždiť od zainteresovaných aktérov informácie na podporu vývoja efektívnych riešení, vrátane komunikačných stratégií, zameraných na zvyšovanie povedomia o prevencii plytvania potravinami.

Dotazníkový prieskum je anonymný a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 10 minút.

Získané údaje budú použité len na výskumné účely a nebudú v žiadnom prípade spojené s osobnými údajmi, čím sa zabezpečí dôvernosť odpovedí. Ak chcete z prieskumu kedykoľvek odstúpiť, môžete tak bez problémov urobiť.

Ak máte otázky týkajúce sa prieskumu, obráťte sa na kontaktnú osobu: Terézia Hubáčková, tereziahubackova@gmail.com

Ďakujeme za vašu účasť!

Viac o výskumnom projekte FOODRUS sa dozviete na: www.jedloniejeodpad.sk