1.5.2024 si pripomíname 20. výročie najväčšieho rozšírenia Európskej únie z vtedajších 15 členských štátov o 10 nových členov na 25. Do EÚ sme vstupovali sme spolu s Českom, Estónskom, Cyprom, Litvou, Lotyšskom, Maďarskom, Maltou,...

V rámci spolupráce „sesterských projektov“ #CoFresh a #FoodRUs sa dňa 6. februára 2024 JUDr. Marieta Okenková, PhD. a prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. v Nitre zúčastnili podujatia „Inovácie v agro-potravinárstve“.Podujatie organizoval Bioeconomy Cluster v spolupráci so Technická...

Zero Waste Brunch už tretí rok pod záštitou projektu FoodRUS privítal rekordných 200 návštevníkov, 16 dobrovoľníkov a vyprodukoval rekordné minimum odpadu. Návštevníci si mohli opäť vychutnať skvelé eticky pripravované jedlo od Zero...

V rámci projektu FoodRUs uskutočnili partneri z OZ Free Food 2 workshopy Zero Waste varenia - pre domácnosti a pre študentov strednej hotelovej školy na Farského. Workshopov sa zúčastnilo dokopy...

Predbežné výstupy projektu boli prezentované na konferencii Atraktívnejší vidiek II., ktorá sa uskutočnila 6. júna 2023 v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja. Konferenciu organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  v spolupráci so Združením...

Dňa 25.05.2023 sa uskutočnil ďalší ročník konferencie Predchádzania vzniku odpadu, ktorej ústrednou témou bola prevencia potravinového odpadu a strát. Na konferencii vystúpili aj Zuzana Madajová z OZ Free Food, ktorá porozprávala...