FOODRUS na Konferencii Predchádzania vzniku odpadu SAŽP

Dňa 25.05.2023 sa uskutočnil ďalší ročník konferencie Predchádzania vzniku odpadu, ktorej ústrednou témou bola prevencia potravinového odpadu a strát.

Na konferencii vystúpili aj Zuzana Madajová z OZ Free Food, ktorá porozprávala o aktuálnej situácii s potravinovým odpadom vo svete a novými prístupmi a riešeniami pre ich znižovanie vrátane riešení, ktoré ponúka FOODRUS. Ďalším prednášajúcim bol Boris Žitný z STU, ktorý predstavil technológiu upcyklácie zvyškových potravín vrátane pekárenských výrobkov na nové ingrediencie.

Záznam z celej konferencie je dostupný na YouTube kanáli na tomto linku.