FOODRUS na Konferencii „Atraktívnejší vidiek II.“

Predbežné výstupy projektu boli prezentované na konferencii Atraktívnejší vidiek II., ktorá sa uskutočnila 6. júna 2023 v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Konferenciu organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, Vidieckym parlamentom, Národnou sieťou rozvoja vidieka SR, Inštitútom znalostného pôdohospodárstva a inovácií a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

V rámci konferencie vystúpila SPU v Nitre s príspevkom „Prevencia plytvania potravinami„, v ktorom sa prezentovala aktuálna situácia v oblasti plytvania potravinami na globálnej, európskej a národnej úrovni.

Prezentované boli predbežné výsledky v oblasti prevencie plytvania chlebom, ako aj príklady dobrej praxe a riešenia vyvinuté v rámci projektu s osobitným zameraním na domácnosti a širšiu verejnosť. Ďalšie stretnutie je naplánované na druhú polovicu septembra.