Inovácie v agro-potravinárstve

V rámci spolupráce „sesterských projektov“ #CoFresh a #FoodRUs sa dňa 6. februára 2024 JUDr. Marieta Okenková, PhD. a prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. v Nitre zúčastnili podujatia „Inovácie v agro-potravinárstve“.
Podujatie organizoval Bioeconomy Cluster v spolupráci so Technická fakulta SPU v Nitre.
Okrem už spomínaných projektov boli predstavené aj ďalšie zaujímavé inovácie a novinky z medzinárodnej spolupráce firiem s výskumnými inštitúciami:
zástupca firmy Pilze-Nagy, predstavil ich cestu k inováciám hlivy ustricovej v HORECA sektore;
spoločnosť Florette nám predstavila inovatívne prístupy v produkcii čerstvých šalátov v ére udržateľnosti;
organický hodnotový reťazec a bezodpadové využitie ovocia boli témou prednášky zástupkyne 🇵🇱 EKOOWOCu.

Súčasťou prezentácie projektu Co-Fresh bola aj identifikácia udržateľných a inovatívnych agro-potravinárskych hodnotových reťazcov naprieč Európou. Ako príklad zaujímavých inovácií za Slovensko boli spomenuté napr. Farma Tekvička alebo Agrokruh.
Viac o projekte na: https://co-fresh.eu/

Projekt FOODRUS rieši problematiku predchádzania plytvaniu potravinami a predstavené boli viaceré výstupy projektu, vrátane zero-waste kuchárky „Druhý život pre chlieb“, e-Learningový kurz, technológia Beta Ferm ako aj pripravované Inovatívne centrum prevencie potravinového odpadu a strát, ktoré sa v najbližších dňoch bude otvárať na Technická fakulta SPU v Nitre a jeho cieľom bude napr. výskum možností využitia umelej inteligencie pri prevencii a predchádzaní potravinovému odpadu a strát.

Viac informácií o projekte FOODRUS nájdete na stránke projektu www.foodrus.eu alebo na LinkedIn-e