Nový prieskum na identifikáciu osvedčených postupov predchádzania plytvaniu potravinami

Projekt FOODRUS spustil podrobný prieskum s cieľom zozbierať údaje o potravinových stratách a odpade a identifikovať nové stratégie, ktoré môžu tieto straty obmedziť.

Prieskum je určený pre majiteľov podnikov aj zamestnancov spoločností na rôznych stupňoch potravinových hodnotových reťazcov na celom svete. Prieskum je rozdelený zhruba podľa štádia potravinového hodnotového reťazca (ako je uvedené nižšie).

Cieľom prieskumu je:

  • Identifikovať príležitosti pre obchodnú symbiózu a kruhové toky (t. j. vedľajšie toky podniku môžu byť vstupom pre iný podnik)
  • Zisťovať straty potravín a predchádzanie vzniku odpadu a postupy zhodnocovania
  • Zhromažďovať údaje o stratách potravín a tvorbe odpadu

Po získaní výsledkov prieskumu budú zaradené do ôsmich workshopov, na ktorých sa budú zdieľať poznatky o výzvach a riešeniach navrhovania prebytočných potravín, strát a odpadu. Tieto workshopy budú rozdelené do dvoch tém:

  1. Hierarchia plytvania potravinami a riešenia obehového hospodárstva (workshopy 1-4)
  2. Nástroje a metódy na monitorovanie a nahlasovanie potravinového odpadu (workshopy 5-8)

Podrobnosti o workshopoch budú oznámené prostredníctvom bulletinu FOODRUS a prostredníctvom kanálov sociálnych sietí projektu.

Ak chcete vyplniť prieskum, kliknite sem.