Pridajte sa k FOODRUS Dňu a staňte sa #FoodWasteWarriors – Aktivistom proti plytvaniu potravinami!

V dňoch od 17. do 26. novembra prebieha kampaň #FoodWasteWarriors „Aktivistov proti plytvaniu potravinami“ v rámci projektu FOODRUS a cez široké spektrum rôznych podujatí organizovaných vo viacerých európskych krajinách.

Čo je FOODRUS a prečo organizuje FOODRUS Deň?

FOODRUS sa snaží bojovať proti plytvaniu potravinami vytváraním odolných potravinových systémov v deviatich európskych regiónoch. Na dosiahnutie tohto cieľa projekt testuje obehové riešenia prostredníctvom rôznych foriem kolaboratívnej inovácie, vrátane: technologických (riešenia blockchain na riadenie prevencie plytvania potravinami), sociálnych (vzdelávacie materiály a občianske výskumné aktivity na podporu udržateľných spotrebiteľských návykov), organizačných (siete poslednej míle na podporu miestnej spotreby a darovania) a fiškálnych (nová schéma ‘Plať koľko vyhodíš’).

Tieto inovatívne riešenia posilnia a zapoja všetkých aktérov v miestnych potravinových systémoch, od farmárov až po konečných spotrebiteľov, ako aj všetkých pôsobiacich medzi nimi, s cieľom vybudovať alianciu všetkých zainteresovaných na riešení problému plytvania potravinami.

V tomto kontexte prebieha od júna do decembra 2023 celoeurópska kampaň #FoodWasteWarriors s cieľom osvietiť spotrebiteľov o hodnote potravín a dopadoch ich plytvania. Kampaň je založená na týchto troch oporných pilieroch:

  1.  #FoodWasteWarriors séria článkov zviditeľňujúcich aktivity FOODRUS pilotov a asociovaných regiónov zamerané na boj proti plytvaniu potravinami v celom potravinovom reťazci.
  2. Súťaž na sociálnom médiu LinkedIn, kde užívatelia môžu hlasovať za svoje najobľúbenejšie FOODRUS inovatívne riešenie a zapojiť sa do losovania o Food Waste Warrior sadu.
  3. FOODRUS Deň, ktorý sa pripomína mnohými podujatiami počas Európskeho týždňa znižovania odpadov po celej Európe.

Sledujte naše aktivity a podujatia aj na LinkedIn a Twitter.