Projektový tím na prvom fyzickom stretnutí partnerov v Bilbao

V dňoch 12. – 13. septembra sa uskutočnilo v španielskom Bilbao prvé fyzické stretnutie 29 partnerov
(z 10 EÚ krajín) konzorcia výskumného projektu FOODRUS. V priestoroch Univerzity Deusto, ktorá
projekt koordinuje, sa spoločne vyhodnotilo prvých 18 mesiacov od začiatku projektu v novembri 2020.

Projekt prináša hlbšie pochopenie toho, ako sú naše potravinové systémy ovplyvnené
nadprodukciou a nadmernou spotrebou potravín, čo má za následok plytvanie potravinami. V rámci
projektu sa bude testovať 23 obehových riešení na prevenciu a zníženie plytvania potravinami v
rámci troch potravinových reťazcov: zelenina a pripravené šaláty (Španielsko), mäso a ryby (Dánsko)
a chlieb a pečivo (Slovensko). Testované riešenia budú prispôsobené a replikované v šiestich
európskych regiónoch: Timosoar (Rumunsko), Budapešť (Maďarsko), Plovdiv (Bulharsko), Halandri
(Grécko), Arnhem-Nijmegen (Holandsko), Amsterdam (Holandsko) a v Katalánsku (Španielsko).
Na Slovensku bol identifikovaný ako hlavný problém nadprodukcia a distribúcia nadbytočného
chleba. Jedným zo spôsobov, ako to riešiť, je zmena správania spotrebiteľov, aby prijali nové
udržateľnejšie vzorce správania pri nákupe, skladovaní a konzumácii chleba. Najväčší podiel na
plytvaní chlebom a pečivom majú domácnosti, nasledované obchodom a stravovacími službami.
Preto zásadná zmena správania spotrebiteľov môže priniesť transformáciu celého pekárenského
sektoru od konca naspäť. Plytvanie chlebom by sa malo stať spoločensky neakceptovateľnými
a nemorálnym, najmä s ohľadom na mnohé globálne krízy, ktorým aktuálne čelíme. Druhou oblasťou,
ktorej sa chce výskumný projekt venovať, je zlepšenie distribúcie prebytkového chleba pre ľudskú
spotrebu skrze rozpustenie súčasných legislatívnych bariér, nejasnosti v jej výklade a prekážok
v darovaní potravín, ako aj nedostatočnom a nerovnomernom pokrytí distribučných sietí pre
darovanie. Okrem uvedeného je dôležité posilniť aktívnu spoluprácu a participáciu relevantných
aktérov v celom potravinovom reťazci a vo všetkých dotknutých sektoroch. Hlavný strategický prístup
projektu je, že najlepší odpad je odpad ktorý nikdy nevznikol. Preto bola vytvorená hierarchia
s prioritou na prevenciu plytvania potravinami vrátane upcyklácie, posilnenie darovania potravín
a využívania recyklácie pre verejnosť a stravovacie služby.