Škody spôsobené našimi potravinovými systémami nás stoja ročne aspoň 10 biliónov dolárov

Nová správa Organizácie OSN pre poľnohospodárstvo a výživu (FAO) odhalila skryté náklady našich agropotravinárskych systémov

Hoci naše agropotravinárske systémy poskytujú výživu a prispievajú k našej ekonomike, spôsobujú aj obrovské skryté náklady v oblasti zdravia a životného prostredie, ktoré sa odhadujú na úrovni minimálne 10 biliónov dolárov ročne, čo predstavuje takmer 10% globálneho HDP. V roku 2024 budú odhalené skutočné čísla.

Pripomína nám tak, že je najvyšší čas transformovať naše agropotravinárske systémy na trvalo udržateľné a odolné.

„Vzhľadom na stupňujúce sa globálne výzvy: dostupnosť potravín, prístup k potravinám a narastajúce ceny potravín; klimatická kríza; strata biodiverzity; spomalenie a pokles hospodárskeho rastu; narastajúca chudoba; a iné paralelné krízy, budúcnosť našich agropotravinárskych systémov závisí od našej ochoty oceniť všetkých výrobcov potravín, veľkých či malých, uznať tieto skutočné náklady a pochopiť, ako k nim všetci prispievame a aké kroky musíme podniknúť. Zvažuje sa zdaňovanie, legislatívna úprava a finančné podporné mechanizmy. Vyžaduje si to aj investície a inovácie v oblasti výskumu, zberu dát a budovania kapacít. 

Viac ako 70 percent skrytých nákladov vzniká v dôsledku nezdravej životosprávy založenej na vysokom podiele ultraspracovaných potravín, tukov a cukrov, čo vedie k obezite a neprenosným chorobám a spôsobuje straty v produktivite práce. Týka sa to najmä bohatších krajín. Jedna pätina celkových nákladov súvisí so životným prostredím, od emisií skleníkových plynov a dusíka, zmeny využívania pôdy a využívania vody, pričom toto sa týka všetkých krajín.

Zdroje:

FAO report reveals hidden costs of agrifood systems | UN News

Hidden costs of agrifood systems at the global level (fao.org)