Už 4. rok si celý svet pripomína dopady plytvania jedlom na našu planétu a peňaženky

29.septembra si už štvrtým rokom pripomíname Medzinárodný deň povedomia o plytvaní potravinami.  

Tento ročník sa nesie v duchu jasnej výzvy pre verejné a súkromné subjekty, aby prijali potrebné opatrenia na zníženie potravinových strát a odpadu s cieľom podporiť transformáciu agropotravinárskych systémov a prispieť k dosiahnutiu agendy 2030.

Ak prestaneme plytvať našimi potravinami alebo sa aspoň budeme snažiť znížiť objem potravín, ktoré vyhadzujeme tak pomôžeme transformovať náš potravinový systém:

  • znížením jeho obrovského vplyvu na životné prostredie a klímu
  • zvýšením dostupnosti potravín, čím prispievame k potravinovej bezpečnosti
  • budovaním odolnosti v odbiť mnohých kríz
  • morálnejším správaním vo svete, kde počet ľudí žijúcich za hranicou chudoby a hladujúcich vo svete rastie

Transformácia nášho potravinového systému je v našich rukách, v mojich, tvojich, našich a je predpokladom udržateľnej budúcnosti našich detí.

EÚ si nedávno vytýčila cieľ znížiť plytvanie potravinami o 30% do roku 2030 v porovnaní s úrovňou dosahovanou v roku 2020 na úrovni obchodu, stravovacích zariadení a domácností. Tento cieľ je menej ambicióznejší, ako pôvodný záväzok prijatý na úrovni OSN znížiť plytvanie potravinami o polovicu.

Potravinový odpad má obrovský vplyv na životné prostredie a predstavuje približne 16 % emisií skleníkových plynov z potravinového systému EÚ. Ak by bol potravinový odpad v EÚ členským štátom, bol by 5. najväčším producentom emisií skleníkových plynov. Preto je potrebné riešiť otázku plytvania potravinami ako súčasť dosiahnutia klimatických cieľov.

Prínos je aj na úrovni rodinnej peňaženky. Ak by 4-členná domácnosť znížila plytvanie potravinami o 30% ušetrila by v priemere asi 400 EUR ročne.

V EÚ sa vyhodí približne 10 % všetkých potravín dodávaných do maloobchodu, stravovacích služieb a domácností, pričom približne 37 miliónov ľudí si nemôže dovoliť kvalitné jedlo každý druhý deň. Ak šetríme potravinami viac sa ujde na redistribúciu tým, ktorí ho potrebujú a nemôžu si ho dovoliť kúpiť sami.

Zníženie plytvania potravinami zo strany spotrebiteľov je spoločnou zodpovednosťou. Je potrebné zapojiť aktérov na všetkých úrovniach: vlády, poľnohospodárov a potravinárske podniky, mimovládne organizácie, výskumné a akademické inštitúcie a spotrebiteľov. Zistite, s čím môžete pomôcť!

Spolupráca všetkých zainteresovaných je kľúčovou ingredienciou pre svet bez odpadov, kam veríme, že chceme všetci smerovať.