Výzva pre domácnosti – chceme sa zapojiť do výskumu s cieľom predchádzať plytvaniu chlebom a pečivom

O výskume

Vedeli ste, že vyhadzovanie jedla predstavuje obrovské plytvanie vzácnymi prírodnými zdrojmi, akými sú voda a pôda, ako aj ľudskou prácou a že priemerná slovenská domácnosť by neplytvaním mohla ušetriť až 500 eur ročne? Staňte sa súčasťou výskumnej aktivity zameranej na domácnosti a prispejte k pozitívnej zmene z pohodlia vlastnej kuchyne! Ako na to?

Ak nám chcete pomôcť dostať Slovensko na mapu krajín, ktoré vedú v aktívnom úsilí proti plytvaniu v EÚ, vyplňte prosím tento dotazník, prijmite výzvu a staňte sa súčasťou skupiny domácností, ktoré nám pomôžu počas vyššie spomenutého obdobia zbierať dáta potrebné na analýzu dôvodov vzniku potravinového odpadu ako aj množstiev potravinového odpadu, ktoré z pečiva a chleba v domácnostiach vznikajú. Cieľom tohto výskumu je prispieť k redukcii potravinového odpadu o najmenej 50 percent ako aj balenia chleba a pečiva o 30 percent v domácnostiach.

Účasťou v tejto výzve môžete pozitívne prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia znížením svojej ekologickej stopy a k neplytvaniu vzácnymi prírodnými zdrojmi. Zároveň môžete očakávať pozitívny vplyv na váš rodinný rozpočet a okrem toho môžete ísť príkladom svojim rodinám, komunitám a kolegom, čo môže priniesť výrazný multiplikačný efekt. Lepšie spotrebiteľské návyky prijaté v dôsledku tohto riešenia sa môžu ďalej rozvíjať tak, aby zahŕňali ďalšie potravinové komodity, a tak výrazne prispeli k zníženiu potravinového odpadu vo všeobecnosti.

Každá zapojená domácnosť bude vybavená kuchynskou váhou za účelom merania.

Zapojené rodiny dostanú pozvanie na festival remeselných potravín „Degustórium“, ktoré sa uskutoční v Starej tržnici v Bratislave v nedeľu 22.5.2022. Viac informácií o podujatí na www.degustorium.sk.

Tento výskum sa uskutočňuje v rámci výskumného projektu FoodRUs.

  1. Cieľom tejto výzvy je prispieť k riešeniu plytvania potravinami v domácnostiach.
  2. Výzva pozostáva z dvoch meraní počas obdobia jedného mesiaca (jún a november 2022) a praktickom zavádzaní opatrení na mieru ušitých pre vašu domácnosť, ktoré budeme spoločne testovať v období medzi spomínanými meraniami.
  3. Hľadáme rôzne domácnosti, vekové či príjmové skupiny na západnom Slovensku.
  4. Do výzvy sa môžete zapojiť prostredníctvom nižšie uvedeného formulára. Ak hľadáme práve vás, budeme vás kontaktovať s bližšími informáciami.

Získané údaje budú použité len na výskumné účely a nebudú v žiadnom prípade spojené s osobnými údajmi, čím sa zabezpečí dôvernosť odpovedí. Ak chcete z prieskumu kedykoľvek odstúpiť, môžete tak bez problémov urobiť.

Ak máte otázky týkajúce sa prieskumu, obráťte sa na kontaktnú osobu: Terézia Hubáčková, tereziahubackova@gmail.com.

Ďakujeme za vašu účasť!

Viac o výskumnom projekte FOODRUS sa dozviete na www.foodrus.eu