FoodRUs už v 2. roku svojho pôsobenia

Máme za sebou prvý projektový rok a veľa zvládnutého, pred sebou ešte veľa ďalších cieľov, ale už teraz za tešíme z priebežne dosiahnutých výsledkov a rozbehnutých spoluprác, realizovaných prieskumov a najmä zo záujmu verejnosti, rôznych inštitúcií a ďalších aktérov, ktorým boj proti plytvaniu potravinami nie je ľahostajný.

Fakty, ktoré ukazujú smutnú realitu

Na Slovensku sa ročne vyprodukuje 0,86 mil. ton odpadu, čo je takmer na rovnakej úrovni ako v susednom Maďarsku, ktoré má dvojnásobný počet obyvateľov. Zo štatistík vyplýva, že sa v roku 2016 vyhodilo až 15-tisíc ton použiteľných potravín v 5 supermarketoch, pričom na Slovensku žije viac než 600-tisíc osôb pod hranicou príjmovej chudoby. Prečo je to tak? Dôvody sú rôzne, jedným z nich je fakt, že tento problém sa na Slovensku nerieši komplexne a ešte stále sa o ňom hovorí pomerne málo. Veľkou bariérou je jedna z najprísnejších legislatív v EÚ, ktorá, žiaľ, častokrát znemožňuje predchádzanie vzniku odpadu z potravín darovaním na charitatívne alebo kŕmne účely.

Najmárnotratnejšie sú domácnosti

Potravinami sa plytvá v celom potravinovom reťazci, od počiatočnej poľnohospodárskej výroby až po konečnú spotrebu domácností. Najväčšie straty však majú na svedomí práve spotrebitelia, ktorí sú zodpovední za viac ako polovicu vyhodených potravín. pričom až 9 percent domácností vyhadzuje potraviny denne, a to najmä zeleninu a ovocie, chlieb a pečivo a varené jedlá. Zhruba devätnásť percent produkcie sa stráca v procese spracovania, pričom prvovýroba spolu s reštauráciami sa na tvorbe odpadu podieľa desiatimi percentami. Komerčný sektor a supermarkety predstavujú približne päť percent. V odpade z potravín nájdeme: 30 % všetkých obilnín; 20 % mliečnych výrobkov; 45 % zeleniny a ovocia; 20 % olejnatých semien a strukovín; 35 % rýb a morských produktov; 45 % koreňovej zeleniny a hľúz; 20 % mäsa.

Hľadáme riešenia

Najlepší odpad je ten, ktorý nikdy nevznikne. Preto je ambíciou pilotného projektu prispieť k výraznému zníženiu množstva potravinového odpadu prostredníctvom prevencie. Absolútnou prioritou je teda hľadanie riešení, ktoré zabránia vzniku potravinového odpadu a zlepšia distribúciu nadbytočného chleba a pečiva na ľudskú spotrebu odstránením súčasných obmedzení a prekážok v darcovstve. Zároveň je našim cieľom, aby sa plytvanie chlebom – čo je predmetom nášho výskumu – stalo spoločensky neprijateľným.

Ak sa tomuto stavu predsa len nedá zabrániť, ideálne je nájsť spôsob, ako tento odpad vrátiť späť do obehu, ako ho optimálne využiť. Kľúčom k ďalšiemu nakladaniu s odpadmi je nájsť optimálne riešenie. Recyklovať sa dá všetko, otázka je za akú cenu. Potravinový odpad je totiž biologický materiál, ktorý môže byť zdrojom makro živín. Ide o zmes sacharidov, tukov, bielkovín a iných látok. Je preto zaujímavé preskúmať rôzne vhodné technológie na extrakciu napríklad cenných esenciálnych aminokyselín z gastroodpadu.

Realizované projektové výstupy v prvom projektovom roku:

 • Zúčastnili sme sa webinára organizovaného Iuventou – Slovenským inštitútom mládeže – o jedle ako súčasti zdravého životného štýlu, cieľom ktorého bolo zvýšiť povedomie o dôležitosti zdravej, vyváženej a udržateľnej stravy v našom každodennom živote. 
 • Participovali sme aj na online workshope organizovanom organizáciou Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, ktorý diskutoval problémy za plytvaním potravinami, ale aj to ako sa vyhnúť plytvaniu potravinami a zmierniť straty potravín zmenami v správaní spotrebiteľov.
 • V lete sme predstavili video, ktoré vysvetľuje problematiku plytvania chlebom a pečivom na Slovensku.
 • Dňa 12.9.2021 sa pod záštitou FoodRUs, v spolupráci s občianskym združením Free Food, uskutočnilo podujatie ZERO WASTE BRUNCH. Cieľom podujatia bolo upozorniť na problematiku plytvania pečivom v obchodoch a domácnostiach, čo je aj cieľ Pilotu projektu FoodRUs. Viac informácií sa dočítate tu.
 • Výsledky z prieskumu o nákupnom správaní vzorky obyvateľstva realizovanom v troch pilotných  krajinách poukazujú na fakt, že na Slovensku je potrebné klásť dôraz na vysvetlenie benefitov konzumácie zdravých a udržateľných potravín ako aj a regionálneho/miestneho pôvodu surovín na podporu revalorizácie odpadu z pekárenských výrobkov.
 • V októbri 2021 sme v splupráci s našim asociovaným partnerom Skutočne zdravá škola o.z. realizovali webinár – výzvu pre školy, aby jedlo nekončilo v koši. Na webinári sme vysvetlili, aký vplyv má plytvanie potravinami na životné prostredie a ako sa mu dá na školách predchádzať. Pre školy sme predstavili aj nové metodické materiály k problematike plytvania potravinami a požiadavky „Aby potraviny nekončili v koši“. Viac informácií ako aj záznam z webináru je dostupných na tejto stránke.
 • Zrealizovali sme aj ďalších 15 mediálnych výstupov (podcasty, TV a rozhlasové rozhovory, publikované články, vydanie tlačovej správy) o adresujúce tému potravinového odpadu a strát z rôznych uhlov pohľadu a pre rôzne cieľové skupiny.

Chcete sa k nám pridať?

Aktuálne pripravujeme:

 • Rôzne e-learningové materiály pre rôzne cieľové skupiny, do ktorých prípravy a procesu pripomienkovania vás radi zapojíme, stačí nás kontaktovať.
 • Prieskum medzi domácnosťami o hospodárení s potravinami a jedlom, v ktorom budeme porovnávať stav plytvania potravinami pred a po zavedení rôznych opatrení.
 • Prieskum medzi reštauračnými zariadeniami o hospodárení s potravinami a jedlom, v ktorom budeme porovnávať stav plytvania potravinami pred a po zavedení rôznych opatrení.
 • Publikácia “Chlieb je naše zlato”, ktorej cieľom je predostrieť význam a hodnotu chleba vychádzajúc z etnologických a historických poznatkov, čím chceme prispieť k celkovému vyššiemu povedomiu o tom, že chlieb a obilniny sú dôležitou súčasťou výživy ľudí a nezaslúžia si, aby končili v odpade. Preto bude súčasťou pulbikácie aj praktická časť venovaná využitiu suchých, nevyužitých častí chleba a pečiva pri príprave rôznych tradičných či moderných receptov. V prípade záujmu o zapojenie sa do procesu tvorby tejto jedinečnej kuchárky, nás kontaktujte tu alebo priamo vyplňte tento dotazník.
 • Projektový partner OZ Free Food a asociovaný partner Skutočne zdravá škola o.z. pravidelne organizujú rôzne webináre a workshopy na tému udržateľného a zdravého stravovania ako aj prevencie plytvania potravinami v domácnostiach, školách či rôznych inštitúciách. V prípade záujmu o účasť sledujte ich webové stránky alebo náš kalendár podujatí.