Jedným z hlavných cieľov projektu FOODRUS je testovať inovatívne riešenia na zníženie potravinového odpadu (FW) v troch kľúčových hodnotových reťazcoch: zelenina, chlieb, ryby a mäsové výrobky. Koľko potravinového odpadu však...

Máme za sebou prvý projektový rok a veľa zvládnutého, pred sebou ešte veľa ďalších cieľov, ale už teraz za tešíme z priebežne dosiahnutých výsledkov a rozbehnutých spoluprác, realizovaných prieskumov a najmä zo záujmu verejnosti, rôznych...

Dňa 6. 10. 2021 sa uskutočnil webinár s názvom "Aby potraviny nekončili v koši" k rovnomennej výzve pre školy. Webinár bol organizovaný Skutočne zdravou školou a bol určený pre zriaďovateľov škôl (kraj,...

Na tom, ako je nastavený náš agropotravinársky systém, by nám malo záležať každý deň, no dnes je deň, kedy kolektívnou snahou viac ako 150tich krajín, môžeme aj vďaka aktivitám FAO, rôznych organizácií, podnikov, verejnosti...

Kalkulačka hodnoty FLW (zatiaľ vo verzii beta) vytvára prehľad vplyvov, ktoré sú spojené so stratou a plytvaním rôznych druhov potravín. Na základe údajov môžete zistiť, ako vaše úsilie o predchádzanie plytvaniu...

Dňa 12.9.2021 sa pod záštitou FoodRUs, v spolupráci s občianskym združením Free Food, uskutočnilo podujatie ZERO WASTE BRUNCH. Cieľom podujatia bolo upozorniť na problematiku plytvania pečivom v obchodoch a domácnostiach, čo je aj cieľ...