Kalkulačka hodnoty FLW (zatiaľ vo verzii beta) vytvára prehľad vplyvov, ktoré sú spojené so stratou a plytvaním rôznych druhov potravín. Na základe údajov môžete zistiť, ako vaše úsilie o predchádzanie plytvaniu...

Dňa 12.9.2021 sa pod záštitou FoodRUs, v spolupráci s občianskym združením Free Food, uskutočnilo podujatie ZERO WASTE BRUNCH. Cieľom podujatia bolo upozorniť na problematiku plytvania pečivom v obchodoch a domácnostiach, čo je aj cieľ...

Nedávno prebiehala celoeuópska kampaň na znižovanie množstva odpadu, a to nielen v rámci zvyšovania povedomia o udržateľných zdrojoch a odpadovom hospodárstve, ale aj nabádaním k znižovaniu osobnej spotreby, opätovnému použitiu výrobkov a materiálov či správnej recyklácii odpadu. V tohtoročnej kampani bolo...